#ప్రపంచతెలుగుపోటీ 2021 విజేతలెవరో తెలుసుకోండి.
తెలుగు వారి ప్రియమైన యాప్.
దాసుభాషితం అతి పెద్ద తెలుగు ఆడియోబుక్స్ వేదిక మాత్రమే కాదు. వ్యక్తిగత, వృత్తిపర, ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి కారాంజి కూడా.
Not just the #1 App for Telugu Audiobooks
but a fountain for personal, professional, and spiritual well-being.

Recommended by Celebrities

Avasarala Srinivas Thumbnail
Loved by Users
డా. జేపీ, నటులు శ్రీ అవసరాల శ్రీనివాస్, గేయ రచయిత శ్రీ అనంత్ శ్రీరామ్, దర్శకులు శ్రీ ఇంద్రగంటి మోహన కృష్ణ, కీ.శే. శ్రీ PVRK ప్రసాద్, కీ.శే. శ్రీ రావి కొండల రావు, గాయని శ్రీమతి S. P. శైలజ దాసుభాషితం పై వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాలు చూడండి.

Click on the image to watch video.
Play Store, App Store లలో 4.5+ రేటింగ్ ఉన్న దాసుభాషితం కు వచ్చిన కొన్ని Reviews ను చదవడానికి క్రింద ఉన్న ఈ సందేశం మీద టాప్ చేయండి.
User Testimonial

And the Press alike