కాశీకి పోయాడు రామా హరి..!

Meena Yogeshwar
February 19, 2024

కాశీకి శిష్యసంచారం చేసుకుంటూ వెళ్ళిన వ్యాసుడికి అన్నం దొరకక కాశీనే శపించబోతే, సాక్షాత్తూ అన్నపూర్ణమ్మే వచ్చి అన్నం పెట్టిందని ఐతిహ్యం. కాశీని చెరబట్టిన ఒక రాజును నిర్మూలించి, శివుడి కోసం కాశీ గెలిచిపెట్టిన సూర్యుడు, కాశీపై ప్రేమతో లోలార్కుడిగా(ప్రేమలో పడ్డ సూర్యుడు అని అర్ధం) కాశీలో స్థిరపడిపోయాడని చెప్తారు.ఒకరికి ఒకలా, మరొకొరికి మరోలా కనిపించడంలో అంతరార్ధం ఏమిటి? కొందరికి తనపై ప్రేమ పెరిగేంతలో, కొన్ని చేదు అనుభవాలు రుచి చూపిస్తుంది కాశీ. ఆ అనుభవాలు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఆ నగరంపై మోహం అంత తక్కువ అవుతుంది. మరి మన కొత్తపల్లి సీతా రాముడికి ఎలా కనిపిడింది?

Read more

దాసుభాషితం పయనంలో చారిత్రాత్మక ఘట్టం

Dasu Kiran
February 13, 2024

దాసుభాషితం కొత్త యాప్ Play Store, App Store లలో విడుదలయ్యింది. కొత్త యాప్ లో మీరు గమనించే కొన్ని అంశాలు, కొత్త యాప్ ను పొందటం ఎలా? ప్రస్తుత చందాదారులకు వర్తించే అంశాలు ఇంకా...

Read more

సాలూరి వారికి కోపమొస్తే…

Meena Yogeshwar
February 6, 2024

గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు కూడా ఉపయోగించడానికి భయపడే బేగడ వంటివి, మరి కొన్ని రాగాలను అలవోకగా, అందంగా వాడేవారు. అలాంటి క్లిష్టమైన రాగాలను కూడా ఉపయోగించాలంటే ఎంత విద్వత్తు ఉండాలి, సంగీతంపై ఎంత పట్టు ఉండాలి. ఆ పట్టు, విద్వత్తు వారి తండ్రి సన్యాసిరాజు గారి చలవే. ఎంతో కష్టపడి, శ్రమకోర్చి తన కుమారులు ఇద్దరికీ గొప్ప గొప్పవారి దగ్గర సంగీతం నేర్పించారు సన్యాసిరాజు గారు.ఈ అభ్యాసం అంతా వారిని తెలుగు సినీ రంగంలో గొప్ప సంగీత దర్శకునిగా నిలిబెట్టింది. తబలా, మృదంగం, హార్మోనీయం, పియానో, మాండలిన్, గిటార్, వయోలిన్ ఇలా ఎన్నో సంగీత వాద్యాలను అలవోకగా వాయించేవారు. మరి వారు ఎవరంటే ..

Read more