మహారాజరాజశ్రీ వరప్రసాదరెడ్డి

Pavan Santhosh Soorampudi
April 23, 2024

ఆత్రేయ పాటల్లోని లోతును, సిరివెన్నెల రాతలోని తత్త్వాన్నీ, వేటూరి విరాట్ రూపాన్నీ, బాపు-రమణల విశ్వరూపాన్ని, జంధ్యాల హాస్యపు జల్లును, మహానుభావులైన వాగ్గేయకారులూ, విద్వాంసులనూ, అంతెందుకు మెహదీ హసన్ నుంచి బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు వరకూ, డాక్టర్ డూలిటిల్ నుంచి వూడ్‌హౌస్ జీవ్స్ దాకా ఎన్నెన్నో పరిచయం చేసిందీ, కొన్నిటిలో లోతుల్లోకి దింపింది ఈ...

Read more

తోడొకరుండిన అదే భాగ్యమూ.. అదే స్వర్గమూ..

Meena Yogeshwar
April 16, 2024

మనమందరం కారణ జన్ములమే. ‘ఊరుకుందురు మనకంత సీన్ లేదు’ అంటారా. నా మాటా పూర్తిగా వినండి మరి. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి, చనిపోయే అంత వరకూ కొన్ని లక్షల కదలికలు చేస్తూ ఉంటాం. అందులో పనికొచ్చేవి, పనికిరానివి అని లెక్కపెట్టకుండా చూస్తే, ప్రతీ కదలికా ఈ ప్రపంచంలో ఏదో ఒక మార్పుకి కారణమో, కొనసాగింపో అయి తీరుతుంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణకి...

Read more

అరగంటలో అద్వైతం

Ram Kottapalli
April 8, 2024

మనిషి అద్వైత స్థితికి చేరుకునే ముందు అతను అడువులు, నదులు దాటక్కరలేదు. కొండలు, పర్వతాలు దాటి ఏదో అతీత శక్తిని చేరుకోవక్కరలేదు. అలా అన్ని వైపులకి తిరగకుండా సులువుగా నీ వైపుకే తిరిగితే అతి కష్టమైన ఆ అద్వైత సిద్ధి నీకు లభిస్తుంది. వెతుక్కుంటూ వెళ్ళే ఈ దేహానికి అడ్డంగా ఉన్నవి సందేహాలు, ఆ సందేహాల నుంచి వచ్చే ప్రశ్నలు. ఆ ప్రశ్నలకి....

Read more