ఒక నిర్యాణం. ఒక జయంతి.

Kiran Kumar
July 31, 2020

జులై 28న పరమపదించిన శ్రీ రావి కొండల రావు గారు, గత ఏడాది డిసెంబర్ 15న దాసుభాషితం నిర్వహించిన సి పి బ్రౌన్ తెలుగు పోటీల బహుమతి ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి. ఆయన ప్రసంగంలో, తెలుగుపదాలున్నా కూడా ఆంగ్లం ఉపయోగించడం పై ఉన్న మోజు గురించి వ్యంగ్యాస్త్రాలు వదిలారు. తన పేరు గురించి చెబుతూ, అవకాశం ఉంది కదా అని ప్రతీది మార్చేయకూడదని, కొండల రావుకి బదులు, ...

Read more

“చరణ కింకిణులు ఘల్లుఘల్లుమన…”

Kiran Kumar
July 24, 2020

ముందుగా దాసుభాషితం అభిమానులు కోరిన విధంగా, శ్రవణ పుస్తకాలను ఇతరులకు బహుకరించే సౌలభ్యం ఇపుడు యాప్ లో అందిస్తున్నాము. శ్రవణ పుస్తకం వివరాలు ఉన్న స్క్రీన్ లోనే Gift అనే లింకును మీరు చూస్తారు. అయితే మీరు యాప్ ను అప్డేట్ చేసుకోవలిసి ఉంటుంది. “కప్పి చెప్పేది కవిత్వం, విప్పి చెప్పేది విమర్శ” వంటి సూత్రీకరణలు, “రసాస్వాదన చేసే వాళ్ళు రసికులు, నస పెట్టె వాళ్ళు నసికులు” అని చమత్కారాలు, “చరణ కింకిణులు ఘల్లుఘల్లుమన” పాటలో సంస్కృతసమాసాల వివరణలు వింటుంటే ఆయన విద్యార్థుల మీద ఒకింత ఈర్ష్య కలుగుతుంది తెలుగు భాషాభిమానులెవరికైన...

Read more

మదిలో వీణలు మ్రోగే…

Kiran Kumar
July 17, 2020

సాధారణంగా కవులలో ఒక పార్శ్వమే వారి రచనలలో కనబడుతుంది, లేదా ఒక పార్శ్వానికే వారు ఖ్యాతిని ఆర్జిస్తారు. ఉదాహరణకు ‘భావకవి’ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి, ‘మనసుకవి’ ఆత్రేయ, కానీ దాశరథిలో ఎందరో కవులున్నారు. ఓ అభ్యుదయ కవి, ఓ విప్లవ కవి, ఓ సినిమా కవి ఇలా అందరు తమ ఉనికిని చాటారు, ప్రతిష్ఠులైనారు.

Read more