ఇదెక్కడి న్యాయం?

Kiran Kumar
March 8, 2022

చిన్న సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలతో గతంలో ఎదురైన చేదు అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కొద్దిగా పెద్ద సంస్థకు యాప్ నిర్మాణ బాధ్యతలు అప్పగిస్తే ప్రయోజనం ఉంటుందని ఎంతో ఆశించి builder.ai అనే సంస్థను ఎంచుకున్నాము. స్వీయ పెట్టుబడులతో నడిచే అంకుర సంస్థ అయిన దాసుభాషితం తాహతుకు ఎక్కువే అయినా వారు అడిగినంతా ఇస్తామన్నాము.

Read more

ఒక దుర్ఘటన. దాని ప్రభావం. దిద్దుబాటు చర్యలు.

Kiran Kumar
January 13, 2022

కొన్ని రోజులుగా యాప్ పనిచేయకపోవడం మీకు తెలుసు. సాంకేతిక చికాకులున్న ఉన్న ప్రస్తుత యాప్ స్థానే కొత్త యాప్ ను ఇంకా కొన్ని వారాల్లో విడుదల చేస్తామనంగా, ఒక సంఘటన జరిగింది.

Read more

#41 దాసుభాషితం 2.0 ఒక కారాంజి.

Kiran Kumar
August 26, 2021

దాసుభాషితం నూతన చిహ్నం (లోగో) ఆవిష్కరణ, కథ. త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రంచ త్రియాయుధం… ఇలా మొదలవుతుంది బిల్వాష్టకం. శివుడి లోనే కాదు, ఈ సృష్టిలో మనకి ఎక్కడ చూసిన త్రయత్వం కనిపిస్తుంది. మూడు ప్రాథమిక రంగులు – ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం మూడు అవస్థలు – జాగృత, స్వప్న, సుషుప్తి మూడు కాలాలు – భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్తు మూడు గుణాలు – సత్వం, రజస్సు, తమస్సు మూడు సమయాలు – పగలు, రాత్రి, సంధ్య/వేకువజాము మూడు శరీరాలు – స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ ఇలా చెప్పుకుంటూ పొతే చాలా కనిపిస్తాయి మనకు.

Read more