#41 దాసుభాషితం 2.0 ఒక కారాంజి.

Kiran Kumar
August 26, 2021

దాసుభాషితం నూతన చిహ్నం (లోగో) ఆవిష్కరణ, కథ. త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రంచ త్రియాయుధం… ఇలా మొదలవుతుంది బిల్వాష్టకం. శివుడి లోనే కాదు, ఈ సృష్టిలో మనకి ఎక్కడ చూసిన త్రయత్వం కనిపిస్తుంది. మూడు ప్రాథమిక రంగులు – ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం మూడు అవస్థలు – జాగృత, స్వప్న, సుషుప్తి మూడు కాలాలు – భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్తు మూడు గుణాలు – సత్వం, రజస్సు, తమస్సు మూడు సమయాలు – పగలు, రాత్రి, సంధ్య/వేకువజాము మూడు శరీరాలు – స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ ఇలా చెప్పుకుంటూ పొతే చాలా కనిపిస్తాయి మనకు.

Read more

#40 చరిత్ర సృష్టించిన చారిత్రిక నవల - పొన్నియిన్ సెల్వన్

Meena Yogeshwar
August 26, 2021

పొన్నియిన్ సెల్వన్ తొలి తెలుగు అనువాదాన్ని శ్రవణ పుస్తకంగా విడుదల చేస్తున్న సందర్భంగా. ఈ భూమి నాది అని ప్రతివారూ అనుకుంటారు. తాను కొన్నాడు కాబట్టి తనది అనుకుంటాడు ఒకడు. తాను పాలించాడు కాబట్టి తనది అనుకుంటాడు మరొకడు. ఈ భూమిలో పుట్టి, ఈ భూమిని ఏలి, తిరిగి ఈ భూమిలోనే కలిసిపోతారు. కానీ ఈ భూమి ఎవడిదీ కాదు. తన మోహ మాయ ఉపయోగించి, ప్రతివాడినీ ఇది నాదీ అనుకోవడం కోసం కొన్నాళ్ళు ఒకరి కింద ఉన్నట్టు నటిస్తుంది ఈ భూమి. వాడి సమయం అయిపోగానే మెల్లిగా తన కడుపులోకి తిరిగి కలిపేసుకుంటుంది.

Read more

#39 దేశమును ప్రేమించుమన్నా

Meena Yogeshwar
August 26, 2021

భారత స్వాతంత్య్ర వజ్రోత్సవ వేళ కలం వీరులకు నివాళి. తన తల్లి వినతిని దాస్యం నుండి విముక్తి చేయడానికి గరుత్మంతుడు కష్టపడినట్టు, తమ మాతృభూమిని పరాయి పాలన నుండి రక్షించడానికి ఈ భరత మాత ముద్దు బిడ్డలు ఎందరో పోరాడారు. కొందరు ఆయుధాలతో, కొందరు అహింసా మార్గంలో, మరికొందరు వీరికి స్ఫూర్తిని రగింలించేలా తమ కలాలతో స్వాతంత్య్ర సంగ్రామంలో పాల్గొన్నారు. ఈ 75వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు ఆ కవి యోధులను స్మరించుకుందాం.

Read more