అమ్మమ్మకు కూడా అర్ధమయ్యే ‘AI Talk’

Ram Kottapalli
December 4, 2023

కృత్రిమ మేధ (AI) ఒక పెద్ద అలలాగా లేచి ప్రపంచానికి తన ఉనికిని అప్పుడే తెలియజేస్తున్న రోజులు. Open AI సంస్థ విడుదల చేసిన కృత్రిమ మేధకు పోటీగా గూగుల్ తన అమ్ముల పొదిలో ఎప్పటినుంచో సిద్ధంగా ఉన్న Bard AI ని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. అప్పటికే ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి గూగుల్ AI మీద పరిశోధనలు చేస్తున్నా, దాన్ని పూర్తిగా ప్రపంచానికి విడుదల చేయకపోవడానికి కారణం ...

Read more

ఇనుములో హృదయం మొలుచునా..?!

Meena Yogeshwar
November 28, 2023

iPhone లో సిరి, Alexa వంటి Voice Assistants ను చూసి అవాక్కయిపోయా. Tesla కార్ self-driving చేస్తుందని తెలిసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. ఇక ఇప్పుడు ChatGPT ఎంతో data చదివేసిందని, దానిని సహాయంతో నిమిషంలో మనం ఏది అడిగినా సమాధానం చెప్పడం, creative గా ఆలోచించి కథలు, కవితలు అల్లడం, ఓ మోస్తరు స్థాయిలో Thesis లు రాయడం లాంటి విచిత్రాలు ఎన్నో చేస్తోంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ..

Read more

మనతో మనం మాట్లాడుకోవడం ఎలా?

Meena Yogeshwar
November 20, 2023

చాలామందిమి చేసే పనిని, మన మనసులో అయినా తిరిగి మననం చేసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతాం. ప్రపంచానికే కాదు, మన మనసుకి కూడా మనం పూర్తిగా మంచి వాళ్ళం అనే అబద్ధం చెప్పడానికి ఇష్టపడతాం. మనం చేసే చెడ్డ పనిని వేరొకరి మీదో, పరిస్థితుల మీదో నెట్టేస్తాం. కనీసం మన అంతరాత్మని కూడా మనల్ని blame చేసే అవకాశం ఇవ్వం. అదంతా మనతో మనం మాట్లాడుకోవడం రాకపోవడం వలన జరిగే నష్టాలు. మనం ఎలాంటి వాళ్ళమో మన మనసుకి కూడా పూర్తిగా తెలియనప్పుడు, కనీసం అదైనా మనల్ని స్వేచ్ఛగా...

Read more