Dasubhashitam Founders
శ్రీ కొండూరు కిరణ్ కుమార్. శ్రీ కొండూరు తులసీదాస్.
నమస్కారం. 

[Please scroll down for English.]

శ్రీ కొండూరు తులసీదాస్ గారి ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత ఒక వ్యాసంగంగా మొదలైన దాసుభాషితం మొదటి లక్ష్యం, ఆంగ్లంలో ఉన్నట్టు తెలుగు సాహిత్యాన్నీ శ్రవణ పుస్తకాలుగా అందుబాటులోకి తెచ్చి “మన భాషలో ఇంత గొప్ప సాహిత్యం ఉందా!” అనిపించేలా చేయడం.

తెలుగు సాహిత్యమే కాకుండా, ఆంగ్లం ఇతర భాషలలో ఉన్న ఆధునిక భావాలను, తెలుగులో అందించటమూ అవసరం అనిపించి కాంటెంట్ పరిధిని పెంచాము. ఆ తర్వాత, మంచి సాహిత్యం పరమార్థం మనిషి సమగ్ర శ్రేయస్సే అని తోచి, ఆ ఎదుగుదలను ప్రేరేపించే విధంగా ఇపుడు యాప్ ను పూర్తిగా పునర్నిర్మిస్తున్నాము.
  
సమగ్ర శ్రేయస్సు అంటే వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఎదగడం. అన్నీ బావుండి ఏ ఒక్క విషయంలో వెనుకబడినా జీవితం ఆనందంగా ఉండదు. ఈ విషయంలో శ్రీ కిరణ్ కుమార్ జీవితానుభవాల ఆధారంగా వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు సాహిత్యం, వృత్తిలో ఎదగడానికి బిహేవియరల్ సైన్స్, ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి అద్వైతాలను ఆలంబనగా చేసుకుని ఇపుడు మీ ముందుంది దాసుభాషితం.  

మంచి సాహిత్యం మనని ఉల్లాస పరచటమే కాకుండా, మన ఆలోచనా పరిధులను విస్తృత పరుస్తుంది. ఇతరులకి మన పట్ల ఆసక్తిని కూడా పెంచుతుంది. సైన్స్ ఒక పరిశీలనాత్మక జీవితానికి కావాల్సిన ముడి సరకును మనకి అందిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికత మనశ్శాంతిని, భూతదయను, అలౌకిక ప్రేమనూ అలవరుస్తుంది.

ఇవి ఎంతమందిలో వికసిస్తే, సమాజం అంత సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లుతుంది. ఇదే దాసుభాషితం లక్ష్యం. 

మీరు దాసుభాషితం యాప్ వాడండి. పైన చెప్పిన లక్ష్యంకోసమే యాప్ పనిచేస్తుందని మీకు రూఢి అయిన తరువాత Google Play Store లో గాని, Apple App Store లో గాని, రేటింగ్ ఇచ్చి రివ్యూ వ్రాయండి. ఇలా చేయటం వలన యాప్ గురించి, యాప్ లో ఉన్న మంచి కాంటెంట్ గురించి ఇతరులకు తెలియచేసిన వారవుతారు.

మీరు మమ్మల్ని YouTube, Twitter, Facebook లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఆయా వేదికల్లో Dasubhashitam అని వెతికితే మా ప్రొఫైల్/ఛానల్ మీకు వెంటనే దొరుకుతుంది. 

ఆఖరి మాట.
యాప్ ను మెరుగు పరచటం ఒక నిరంతర ప్రక్రియ. దానిలో మీరు మాకు సహకరించవచ్చు. మీ ఇబ్బందులను, సూచనలను మాకు మెనూ లోని ‘Contact Us’ ద్వారా తెలపండి.

ధన్యవాదాలు.
సదా మీ శ్రేయోభిలాషులం. 
దాసుభాషితం బృందం.

Namaskaram.

Dasubhashitam
started as a hobby post Sri Tulasidas’ retirement. The intention was to offer Telugu literature as audiobooks so those who cannot read or don’t have the time to read can access our rich literature easily.

Soon we expanded the scope of the content to include the best ideas in other languages in Telugu.

Now, Dasubhashitam is more than an Audiobooks app. It is a fountain of well-being that promotes personal, professional, and spiritual growth propelled by literature, behavioural science, and Advaita Vedanta.

Dasubhashitam will help you lead a more examined life and give you complete agency over your wellbeing. In turn, this will directly make the society on the whole, a lot better. This is our hope and our aim.

Please check out the app. And once you are sure that the app is true to its aim, please consider sharing it with your friends. Please also write a review in the App Store or Play Store, so others like you may discover it.

You can also follow us on YouTube, Twitter, and Facebook. We post additional content in those channels. You can search for Dasubhashitam in all those channels. You will find us immediately.

Lastly, app improvement is a continuous process. Please use the ‘Contact Us’ link in the App to send us your issues and suggestions. This will help us a lot.May you be happy.

May you get all the success you deserve. May you be an inspiration to others.

Thank you.
Dasubhashitam Team.