#30 దాసుభాషితం కు వచ్చిన చివాట్లు.

Dasu Kiran
October 13, 2020

దాసుభాషితం కు వచ్చిన చివాట్లు. ఈ మధ్య ఒకరు దాసుభాషితం ఒక తార రేటింగ్ ఇచ్చి, చివాట్లు పెడుతూ రివ్యూ రాశారు. మేము శ్రవణ పుస్తకాలను ఉచితంగా కాకుండా రుసుముకి అందిస్తూ తప్పు చేస్తున్నామంటూ. ఇటువంటి చివాట్లు అరకొరగానే వచ్చినా, వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ ధోరణి లో ఉండే Moral confusion ను ఎత్తిచూపాలనిపిస్తుంది.

ఈ మధ్య ఒకరు దాసుభాషితం ఒక తార రేటింగ్ ఇచ్చి, చివాట్లు పెడుతూ రివ్యూ రాశారు.
మేము శ్రవణ పుస్తకాలను ఉచితంగా కాకుండా రుసుముకి అందిస్తూ తప్పు చేస్తున్నామంటూ.

ఇటువంటి చివాట్లు అరకొరగానే వచ్చినా, వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఈ ధోరణి లో ఉండే Moral confusion ను ఎత్తిచూపాలనిపిస్తుంది.

వంగూరి ఫౌండేషన్ వారి 7వ సాహితీ సదస్సులో 'సాహిత్యమూ-సాంకేతికత' అనే అంశం మీద ప్రసంగించమని మాకు ఆహ్వానం అందటంతో, మా 7 ని.  ప్రసంగంలో మిగతా విషయాలతో పాటు ఈ విషయం కూడా స్పృశించాము.

తెలుగు భాషా సాహిత్యాలు వెలగాలంటే ప్రైవేట్ రంగం పాత్ర ప్రాముఖ్యతతో పాటు, సాంకేతిక పరంగా వివిధ వర్గాలు చేస్తున్న కృషిని తెలియజెప్పాము.
ఈ ప్రసంగాన్ని విని మా భావజాలంతో మీరు ఏకీభవిస్తారో లేదో తెలపండి.

Image Courtesy :