ఈ వెబ్‌సైట్ నిర్మాణంలో ఉంది. 100+ శీర్షికలు, 1000 గం. పైగా ఆడియో కాంటెంట్ కోసం, యాప్ ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

తెలుగు సంగీత, సాహిత్య, కళల 'శ్రవణ' భాండాగారం,
దాసుభాషితం యాప్ ను ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

One App for Telugu Audiobooks, Podcasts, and Telugu Online Radio.

iPhone App releasing soon

యాప్ లో మీరు నిరంతరాయంగా వినగలిగేవి ఇవి

దాసుభాషితానికి ప్రముఖుల ప్రశంస

"దా ...సుభాషితం అంటూ పిలుస్తున్న ఈ శ్రవణ వేదిక మన సంగీత, సాహిత్య కళా రంగాల పూర్వ వైభవాన్ని ఈ తరం వాళ్లకి, రాబోయే తరాల వాళ్లకి పరిచయం చేయటానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నేటి సమాజానికి ఇది అవసరం. ఈ ‘దాసుభాషితా’న్ని అందరూ విని ఆనందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను."

శ్రీ రావి కొండల రావు

iAS

రచయత. నటులు.
"ఇంటర్నెట్ ద్వారా ప్రసారం అవుతున్న ఆ సంచికలను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యాభై వేల మందికి పైగా వింటున్నారని తెలుసుకుని చాలా సంతోషం కలిగింది.. ఈ కృషిని తెలుగు సాహితీ ప్రియులందరి తరఫునా అభినందిస్తూ, మరింత విజయవంతంగా ముందుకు పోయేందుకు అనుగ్రహించవలసినదిగా శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను."

కీ. శే. శ్రీ PVRK ప్రసాద్

iAS

తి.తి.దే. మాజీ కార్య నిర్వహణాధికారి.

దాసుభాషితానికి ప్రముఖుల ప్రశంస

"దా ...సుభాషితం అంటూ పిలుస్తున్న ఈ శ్రవణ వేదిక మన సంగీత, సాహిత్య కళా రంగాల పూర్వ వైభవాన్ని ఈ తరం వాళ్లకి, రాబోయే తరాల వాళ్లకి పరిచయం చేయటానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నేటి సమాజానికి ఇది అవసరం. ఈ ‘దాసుభాషితా’న్ని అందరూ విని ఆనందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను."
ravi kondala rao, ravi kondalaravu

శ్రీ రావి కొండల రావు

రచయత. నటులు.
"ఇంటర్నెట్ ద్వారా ప్రసారం అవుతున్న ఆ సంచికలను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యాభై వేల మందికి పైగా వింటున్నారని తెలుసుకుని చాలా సంతోషం కలిగింది.. ఈ కృషిని తెలుగు సాహితీ ప్రియులందరి తరఫునా అభినందిస్తూ, మరింత విజయవంతంగా ముందుకు పోయేందుకు అనుగ్రహించవలసినదిగా శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను."
pvrk prasad

కీ. శే. శ్రీ PVRK ప్రసాద్

iAS

తి.త.దే. మాజీ కార్య నిర్వహణాధికారి

దాసుభాషితం LIVE వినండి

దాసుభాషితం ఐఫోన్ యాప్ విడుదల సమాచారం కోసం మీ ఇమెయిల్ ఇవ్వండి.