వాళ్ళ జీవితం ఇక అంతేనా?

June 18, 2024

అవయవ లోపాలు ఉన్నవాళ్ళూ, మానభంగానికి గురైన వాళ్ళూ తమ నిర్ణయాలు, తమ జీవితాలూ తమ చేతిలో లేకుండానే జీవిస్తున్నారు. తమకంటూ కోరికలు, ఆశయాలు, ఇష్టాలు, ప్రేమలు ఉండకూడదు అని సమాజం నిర్ణయించేసింది. వాళ్ళకి రెండే భావోద్వేగాలు ఉండాలి. ఒకటి తమ స్థితిపై నిత్య బాధ, ఎవరైనా తమని పెళ్ళి చేసుకుంటే వారిపై నిత్య కృతజ్ఞత. అవతలి వారు వీరిని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నా సరే. ఈ అన్యాయపు నియమాలకు లోబడి కొన్ని లక్షల మంది బతుకీడుస్తున్నారు ఈ ప్రపంచంలో. ఎక్కడో ఒకరిద్దరు ఎదురించి, తమ కాళ్ళపై తాము నిలుస్తున్నారు. అలాంటి వారిలో ఒకత్తే ...

Read more

పోల్ ఖోల్

Dasu Kiran
June 13, 2024

దాసుభాషితం మీ సమగ్ర శ్రేయస్సులో ఎంతవరకూ ఉపయోగపడింది? అంటూ మేము నిర్వహించిన పోల్ లో చాలామంది పాల్గొని, మాకు ఎంతో మంచి ఫీడ్ బ్యాక్ ఇచ్చారు. నన్ను ఆకర్షించిన వ్యాఖ్యల్లో ఇది ఒకటి. ఒక మంచి పని కొనసాగించడానికి పొగడ్త మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇస్తే, విమర్శ ఆత్మపరిశీలనకు, సమాచార లోపం ఉంటే సరి చేయడానికి దోహద పడుతుంది. దాసుభాషితం మొదటి ఉపశీర్షిక “తెలుగు సంగీత సాహిత్య కళా వేదిక”. దీని నుండి “సమగ్ర శ్రేయస్సుకు సోపానం” అవడం నిజానికి మాకు వచ్చిన ఆలోచన కాదు. కోవిడ్ కాలంలో...

Read more

మంటోతో కలిసి ఏడ్చాను

Meena Yogeshwar
June 4, 2024

ఒక రచనను అనువాదం చేయడం అంటే ఒక కథనో, విషయాన్నో ఒక భాషలో నుండి మరో భాషలోకి తర్జుమా చేయడం కాదు. ఆ రచయిత ఏ సందర్భంలో ఆ రచన చేశారో, అలా చేయడానికి చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు ఏమిటో, ఏం చెప్పదలిచారో, మనం ఎలా అర్ధం చేసుకుంటే ఆ రచయిత బాగా అర్ధం అవుతారో, ముఖ్యంగా ఆ రచనలో ఉన్న భాష, సంస్కృతి వంటి వాటిని ఎంతవరకూ అనువదించాలో...

Read more